Nehmen Sie Kontakt auf mit uns /

Lise-Meitner-Straße 5-9
42119 Wuppertal
Deutschland


Tel +49 202 94 22 62-0
Fax +49 202 94 22 62-22 
info@bustec-info.eu www.bustec-info.eu
Umíme i
elektronik
 • Servis elektroniky
 • Výroba desek plošných zdrojů
 • Od prototypu po velké série
 • Nejmodernější výrobní zařízení
Dipl.-Ing. Pavel Havelka

„Díky dlouholetým zkušenostem ve vývoji elektrických součástek jsme spolehlivým a cenově výhodným partnerem pro naše zákazníky. Umíme realizovat Váš projekt rychle dle Vašich požadavků"

ELEKTRONICKÉ SOUČÁSTI

bustec jako systémového dodavatele můžete angažovat za různých projektových fází – docela podle vašich přání a vaší poptávky. Vedle vývoje, výroby a montáže konstrukčních celků, popř. kompletní výroby, je design desky s plošnými spoji možným výchozím bodem pro naše služby v elektronice. Během navrhování konstrukce v každé projektové fázi intenzívně spolupracujeme s úsekem výroby elektroniky.

Vaše výhody:

 • Krátké komunikační cesty
 • Vysoká kvalita výrobků
 • Optimalizované výrobní náklady
 • Méně dodatečných úprav designu díky technické optimalizaci a elektromagnetické kompatibilitě (úspora nákladů)


Naše výrobní úseky (SMD, THT) jsou vybaveny nejnovějšími stroji, takže vaše montážní celky je možno vyrábět pomocí všech dnes dostupných technologií. Abychom udrželi vysoký standard osazení desek s plošnými spoji, neustále investujeme podle Vašich potřeb do dalšího vybavení. S naším moderním strojním parkem získáte optimalizované výrobní náklady a vysokou kvalitu výroby.

Vaše výhody:

 • Nejmodernější výrobní technologie
 • Nejvyšší flexibilita
 • Zajišťování kvality
 • Řada SMD jakož i konvenční technika
 • Výroba prototypů až po velké série
 • Sledovatelnost (materiál, konstrukční skupina, kvalita, proces)


Jelikož vstup do naší nabídky systémových služeb je flexibilní, můžete také doladit jejich rozsah podle svých potřeb. Navíc kromě placeného osazení montujeme vaše montážní celky jako kompletní přístroje a dodáváme je na přání dokonce i vašim koncovým zákazníkům. Kromě toho pro vás montujeme kompletní zařízení - ať už jednotlivé kusy nebo velké série, malá tělesa nebo kompletní solární stožáry.

Vaše výhody:

 • Požadujete pouze jednoho (systémového) dodavatele a redukujete tím počet návrhů objednávek a kontaktních osob
 • Budete osvobozeni od koordinačních úkolů, neboť rozhraní mezi elektronikou a mechanikou spadá do odpovědnosti firmy bustec.
 • Celkově lze říci, že můžete těžit z hloubky našeho výrobního rozsahu

Montáž elektronických konstrukčních celků

 • Montáž zařízení/Systémová integrace
 • Nastavení/Kalibrace
 • Montáž
 • Laserově optické systémy
 • Lepení, zalévání a křemíkování
 • Uvedení do provozu a zkoušení


V divizi elektroniky vyrábíme vždy na nejmodernějších výrobních zařízeních. Rychlost, pružnost a výkonnost jsou pro nás klíčovými veličinami. Díky do budoucna orientovanému dimenzování např. u našich plničů jsme kdykoli schopni zvládnout výrobní špičky; ať už naše nebo našich zákazníků. Toto dimenzování nám také zaručuje nejkratší doby přezbrojení, neboť přes volné šachtice plničů lze jednoduše připojit součásti pro novou sérii.

Osazení SMD (součástky pro povrchovou montáž):

 • Linky s kompletní řadovou výrobou složené ze:
 • vstupní stanice
 • řadové tiskárny
 • osazovacích modulů
 • přetavovací pece
 • výstupní stanice

Ruční osazování:

 • Letovací zařízení pro bezolovnaté pájení
 • Dvojitá hřídel
 • Selektivní pájecí systémy